Pomoc drogowa Częstochowa Wal-Car


Wal-Car

Pomoc Drogowa

42-202 Częstochowa
Piastowska 150/152
walcar@wal-car.pl
Tel:
888 24 00 24
502 427 890

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy: Administratorem danych osobowych jest Wal-Car Pomoc Drogowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: walcar@wal-car.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji: usług świadczonych przez Wal-Car Pomoc Drogowa. Dane osobowe są przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest obligatoryjnym warunkiem zawarcia umowy w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji zleconej usługi lub zawarcia umowy. Osoby, których dane są przetwarzane przez Wal-Car Pomoc Drogowa mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Osoby których dane osobowe są przetwarzane przez Wal-Car Pomoc Drogowa mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Nasi Partnerzy:bootstrap carousel